Các câu hỏi liên quan đến dòng Smart Vortex Flowmeter

Các bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi liên quan đến dòng lưu lượng kế Vortex của Daviteq.

Danh sách các SKU lưu lượng kế Vortex liên quan: SVF128, ...

Q1: SVF128 có những loại ngõ ra nào ?

  • SVF128 có ngõ ra mặc định là RS485/ModbusRTU;
  • Khách hàng có thể chọn thêm option ngõ ra 4-20mA khi đặt hàng;
  • Ngoài ra SVF128 còn có phiên bản ngõ ra không dây các chuẩn: Sub-GHz, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT...

Q2: ?

  • ...