Search Filters
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

29 total results found

Sản phẩm IoT

Category này chứa tất cả các hướng dẫn sử dụng cho IoT Hardware của Daviteq như: iConnector, Smar...

Hướng Dẫn Kết Nối Và Sử Dụng Các Dịch Vụ API Server

TÀI LIỆU API

MN-API-VN 18/03/2020         1. Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu Ngày Phiên bản Mô ...

Các câu hỏi liên quan đến dòng Smart Vortex Flowmeter

Các câu hỏi về Chọn lựa và Sử dụng sản ...

Các bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi liên quan đến dòng lưu lượng kế Vortex của Daviteq. Danh sác...

Các câu hỏi liên quan đến dòng Van KOMOTO

Các câu hỏi về Chọn lựa và Sử dụng sản ...

Các bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi liên quan đến dòng Van KOMOTO mà Daviteq phân phối, sau đây l...

Các câu hỏi liên quan đến dòng Van CRANE

Các câu hỏi về Chọn lựa và Sử dụng sản ...

Các bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi liên quan đến dòng Van CRANE mà Daviteq phân phối, sau đây là...

Các câu hỏi liên quan đến cảm biến Sigfox

Các câu hỏi về Chọn lựa và Sử dụng sản ...

Các bạn có thể tìm kiểm các câu hỏi liên quan đến dòng cảm biến không dây Sigfox của Daviteq, sau...

Các câu hỏi liên quan đến cảm biến LoRaWAN

Các câu hỏi về Chọn lựa và Sử dụng sản ...

Các bạn có thể tìm kiểm các câu hỏi liên quan đến dòng cảm biến không dây LoRaWAN của Daviteq, sa...

Các câu hỏi liên quan đến cảm biến không dây Sub-Ghz

Các câu hỏi về Chọn lựa và Sử dụng sản ...

Các bạn có thể tìm kiểm các câu hỏi liên quan đến dòng cảm biến không dây Sub-GHz của Daviteq, sa...

Các câu hỏi liên quan đến iConnector & Globiots

Các câu hỏi về Chọn lựa và Sử dụng sản ...

Các bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi liên quan đến dòng sản phẩm iConnector - Smart IoT Gateway và...

Phần mềm quản lý cảm biến Senvisor

Hướng dẫn sử dụng về các phần mềm trên ...

MN-SENVISOR-VN 08/06/2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DAVITEQ          TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN...

Hướng dẫn sử dụng bộ demo giám sát nhiệt độ tủ/thùng chứa Vaccine

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VALI DEMO NHIỆT ĐỘ TỦ...

1. Danh mục vật tư có trong vali demo Vaccine: STT Mã vật tư Số lượng 1 ST...

Giải pháp giám sát Si lô Xi măng cho trạm trộn bê tông

Use cases cho ngành Xây dựng

  Tại sao cần giám sát mức Si lô Xi măng? Tại các trạm trộn bê tông dạng bê tông trộn sẵn cho...

smarTrans - Giải pháp giám sát xe chở Bê tông

Use cases cho ngành Vận Tải

  Tại sao cần giám sát bồn trộn bê tông? Các công ty  sản xuất và cung cấp bê tông trộn sẵn c...

smarTrans - Giải pháp giám sát Nhiệt độ xe Tải Lạnh

Use cases cho ngành Vận Tải

Các điểm yếu của giải pháp giám sát nhiệt độ hiện tại Vận chuyển hàng hoá đặc biệt như dược ph...

Ứng dụng Vizuo

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Vizuo

MN-VIZUO-VN 03/2020       1. Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu Ngày Phiê...

Phần mềm IoT

Category này chứa tất cả các hướng dẫn sử dụng IoT Software của Daviteq như: HDSD vizuo web and m...

Ứng dụng Vizuo cho Android

Hướng dẫn sử dụng về các phần mềm trên ...

MN-VIZUO-VN 12/03/2020       1. Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu Ngà...

Các câu hỏi về Mua hàng và Chính sách Bảo hành

Các câu hỏi về Chọn lựa và Sử dụng sản phẩm Daviteq

Đây là FAQ cho toàn bộ các dòng sản phẩm của Daviteq

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VALI DEMO NHIỆT ĐỘ TỦ/THÙNG CHỨA VACCINE

Use cases cho ngành Xây dựng

Use cases cho ngành Vận Tải

TÀI LIỆU API

Tài liệu về API sẽ được lưu trữ trong danh mục này

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Vizuo

Hướng dẫn sử dụng về các phần mềm trên thiết bị di động

Danh mục này chứa các tài liệu liên quan đến phần mềm chạy trên thiết bị di động

Các câu hỏi thường gặp - FAQ

Cảm biến không dây

Category này chứa tất cả tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm Wireless Sensor and Actuator...

Thiết bị Đo lường & Điều khiển

Category này chứa tất cả tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Measurement and Controls như: Fuel level ...

Các câu hỏi liên quan đến dòng Cảm biến Nhiên liệu PulseCAP10

Các câu hỏi về Chọn lựa và Sử dụng sản ...

Các bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi liên quan đến dòng cảm biến đo mức nhiên liệu PulseCAP10 của ...