Các câu hỏi liên quan đến iConnector & Globiots

Các bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi liên quan đến dòng sản phẩm iConnector - Smart IoT Gateway và phần mềm Globiots, sau đây là danh sách mã SKU của sản phẩm liên quan đến các câu hỏi này:

Danh sách mã SKU liên quan: STHC, STHC-IO, VILOG, ...

 

Q1: Tại sao bấm nút điều khiển trên màn hình Web xuống cho iConnector mà iConnector không xuất tín hiệu điểu khiển ra được?

 • Kiểm tra xem trang Web đã kết nối thành công với Server không? gốc phải phía trên phải hiển thị "Connected"
 • Kiếm tra xem iConnector có kết nối Realtime được với Server không? bằng cách click vào iConnector, mở tab Monitoring ==> xem thời gian Last Real Time so với hiện tại cách bao nhiêu? nếu chỉ cách < 3s là iConnector đang kết nối Realtime được;
 • Kiểm tra xem ngõ ra từ iConnector đến thiết bị chấp hành như I/O module hay Wireless Relay có kết nối đảm bảo chưa?

Q2: Tại sao các Widget trên màn hình Web hiển thị N/A

 • Các Widget mà hiển thị N/A nghĩa là các ô đó đang được cấu hình để hiện thị dữ liệu Realtime từ iConnector gửi lên;

 • Lúc đó iConnector mất kết nối Realtime nên các ô đó không cập nhật dữ liệu mới nhất được;

Q3: iConnector bị mất kết nối Realtime, làm sao kiểm tra và khắc phục?

 • Kiểm tra xem trang Web đã kết nối thành công với Server không? gốc phải phía trên phải hiển thị "Connected". Nếu không thì kiểm tra lại trạng thái kết nối internet của máy tính bạn đang dùng, hoặc phải đảm bảo máy tính bạn đang dùng đang trong cùng hệ thống mạng nội bộ với Server Globiots;
 • Kiếm tra xem iConnector có kết nối Realtime được với Server không? bằng cách click vào iConnector, mở tab Monitoring ==> xem thời gian Last Real Time so với hiện tại cách bao nhiêu? nếu chỉ cách < 3s là iConnector đang kết nối Realtime được;
 • Nếu iConnector là loại WiFi hay Ethernet, kiểm tra xem iConnector có kết nối được mạng nội bộ tại khu vực đó? và mạng đó có cho phép iConnector kết nối lên internet (trường hợp xài cloud Globiots). Với iConnector Wifi, có thể kiểm tra RSSI của WiFi có đủ mạnh hay không, bằng cách xem giá trị ở địa chỉ .......
 • Nếu iConnector là loại Cellular (2G, 3G, 4G Cat 1, NB-IoT, Cat M1) thì kiểm tra Sim card có bị hư hỏng? dịch vụ data có bị ngắt? Kiểm tra cường độ sóng GSM khu vực đó mạnh hay yếu (GSM Quality nên có giá trị từ 14 trở lên)

Q4: Tại sao dữ liệu Log của iConnector trên Globiots lại bị mất, không liên tục?

 • Kiểm tra xem iConnector có được cấp nguồn để hoạt động liên tục?
 • Kiểm tra xem phần kết nối lên server của iConnector có bị đứt quãng hay không ổn định: kiểm tra mạng sim, mạng di động hay mạng WiFi hay mạng Ethernet;
 • Kiểm tra xem phần cấu hình Parameter cho iConnector có chuẩn chưa?

Q5: Cấu hình Parameter cho iConnector thế nào là chuẩn?

 • Cho phép tối đa 150 thông số, bao gồm cả tham số ảo;
 • Chỉ check log cho các thông số nào thực sự cần log;
 • Tần suất log nên lớn, ví dụ vài phút trở lên;
 • Với thông số có tần suất log vài phút trở lên thì TTL có thể là 1 hay 2 năm;
 • Chỉ có thông số đặc biệt thì mới cấu hình tần suất tới giây ==> nhưng chỉ nên cho vài thông số
 • Với thông số có tần suất 1-3 giây thì TTL nó nên ngắn: 12 ngày. Nếu muốn hơn thì liên lạc với Engineering Manager;
 • Hạn chế sử dụng tham số ảo, khuyến cáo nhỏ hơn 5 thông số;
 • Khi cấu hình tham số ảo ==> nếu viết hàm sai ==> Hệ thống Server sẽ bị treo ==> gây tắc nghẽn toàn hệ thống!!!

Q6: Tại sao không nhận được email thông báo về alarm, event?

 • Kiểm tra xem Email của user đã được verify chưa? User sẽ tự vô phần cài đặt profile của user để verify email.

Q7: Tại sao cảm biến không dây đã được add thành công vào iConnector và trên Web Globiots đã hiển thị data, nhưng trên Mobile app Temlogger Pro và Senvisor lại không hiển thị sensor mới, chỉ hiển thị sensor cũ? Hoặc báo là "iConnector without Sensor"

 • Parameter configuration got  problem with 6A50 address (name MB_ERR), because system will detect MB_ERR is 6A79 address (name MB_ERR)=> should be change 6A50 to 6A79 and sync device
  The mobile app will check the logged data of Number of Sensor () and MB_ERR (6A79) to allow the new sensors shown on mobile app.
 • And the Parameter of Num_of_node at 6A7A must be configured as well;
 • After that, go to iConnector page to "De-attach" for more than 15 minutes and "Attach" again. This step allow the server receive the right configuration of iConnector so that it will allow Mobile app displays correctly.

Q8: How can we remove the alarm/alert of unused wireless sensor that added into iConnector?

 • Log in to the Web Globiots;
 • Right click on the iConnector, go to the Alarm windows;
 • Delete the alarm of parameter name of the sensor you want, OR you can re-edit with other Hi value and Low value ==> for example, Hi value = 4900 and Lo value = -990 ==> with these threshold, the alarm never happened!
 • Then Sync the iConnector again with Alarm Config;
 • How to identify alarm of which parameter name? ==> identify the order of sensor in the list of mobile app, count 1 from top to the wanted sensor ==> for example its order is 05 ==> Alarm of Parameter name PARA1_05 to be removed or re-edited.

Q9: Why are there no new logged data of iConnector come to Globiots, while the historical logged data still exist in Globiots and Realtime data from iConnector is still shown on dashboard?

 • Contact Globiots support Team immediately, because the system may got problem!
 • Contacts:

Q10: Làm cách nào để thay đổi cấu hình nhiều parameter cùng 1 lúc?

Với các iConnector được cấu hình nhiều parameter, có thể lên đến 100-200 parameter, nếu muốn thay đổi cấu hình cùng 1 lúc nhiều thông số, ví dụ vài chục thông số thì nên làm theo các bước sau:

 • Export parameter list từ Globiots ra file excel;
 • Sửa trực tiếp các dòng trên file Excel đó. Lưu ý: format dữ liệu của các ô đó phải ở dạng TEXT;
 • Sau đó vô Globiots, xoá các parameter muốn update;
 • Thực hiện import danh sách parameter từ file excel đã được sửa, chọn OVERRIDE;

Q11: iConnector 3G tích hợp RF bị lỗi mất kết nối Modbus với bộ RF bên trong, nguyên nhân?

 • Check nguồn cung cấp có đáp ứng yêu cầu?
 • Nếu nguồn đảm bảo thì kiểm tra lại cổng RS485 của iConnector có bị lỗi không? bằng cách kết nối tool offline;
 • Nếu cổng RS485 hoạt động tốt thì khả năng bo mạch RF bị lỗi.