Recently Updated Pages

Hướng dẫn xử lý một dự án tích hợp TĐH

Để thiết lập một dự án tích hợp hệ thống ta cần phải xử lý một lúc nhiều phân hệ liên quan. Việc ...

PHÂN HỆ CHI PHÍ - EXPENSES

Phân hệ Expense trong Odoo giúp bạn quản lý các chi phí trong doanh nghiệp. Sau khi một nhân viên...

Tạo mã ngành hàng & mã chi phí

1. Tạo mã ngành hàng -Analytic Account  B1: Vào phân hệ Accouting => chọn tab Configuration =...

Hướng dẫn tạo Customer (Danh mục khách hàng):

- Nhấn tab Sales/Customer: - Nhấn Create: - Chọn Invidual, khi customer bạn muốn tạo là 1 c...

Work Orders

Work Orders trong Odoo, được ví như MES, là một công cụ quản trị sản xuất mà các công ty sản xuất...

Giao diện phần mềm

  Đăng nhập vào đường link sau: …………….. (link do Quản trị viên cấp).   Lưu ý:* Chỉ đăng nhập v...

Xử lý lệnh sản xuất M/O

Vào Operation/Manufacturing Orders hoặc có thể bật từ giao diện S/O 1. Chọn M/O cần xử lý ...

Hướng dẫn lập BOM

1. Tạo Products tham gia BOM mới, bao gồm cả mã thành phẩm và vật tư tham gia cấu thành thành phẩ...

USER GUIDE FOR FUEL LEVEL SENSOR RESISTIVE OUTPUT CAP10G

CAP10G-MN-EN-01  OCT-2020 This document is applied for the following products ...

Instructions for ABP join mode for Daviteq sensor

1. Steps to register Daviteq LRW sensor on the network server using ABP Mode Step 1 : Register D...

Ghi nhận số Serial thiết bị bán ra & kích hoạt bảo hành

Mục đích sử dụng:  Giúp bạn ghi nhận số serial của thiết bị bán ra, và truy xuất được lịch sử củ...

Hướng dẫn sử dụng phân hệ Purchase

1. Hướng Dẫn Tạo Request For Quotation Trên Odoo Tại trang Purchase, bấm vào Create để tạo RFQ m...

Sample HTML table 2

  Sensor technology NDIR Gas sampling method Diffusion Gas Acetylene Sen...

Sample HTML table

No. Phenomena Reason Solution      1 The distance value always shows 250mm The ob...

Giới thiệu về Manufacturing

Giới thiệu Odoo Manufacturing giúp các nhà sản xuất lên lịch, lập kế hoạch và xử lý các đơn đặt ...

Vizuo Application for Sigfox Sensors

Manual For Sigfox Sensor as the following link: https://daviteq.com/en/manuals/books/manual-for-s...

Config - Cấu hình:

Odoo Project là một công cụ để quản lý các dự án đang diễn ra của bạn. Lên lịch nhiệm vụ, phân cô...

USER GUIDE FOR RS485 FUEL LEVEL SENSOR CAP10CNR

CAP10CNR-MN-EN-01  JUN-2020 This document is applied for the following products...

List of Configuration Template Files for various LoRaWAN Sensors

THIS IS OBSOLETE MANUAL Please access https://www.iot.daviteq.com/wireless-sensors for updated m...

Backup - List of Configuration Template Files for various LoRaWAN Sensors

THIS IS OBSOLETE MANUAL Please access https://www.iot.daviteq.com/wireless-sensors for updated m...